Saturday, March 24, 2012

117 - “ျပည္ေထာင္စုသား အခ်င္းခ်င္းလက္တြဲေစလုိ”

“ျပည္ေထာင္စုသား အခ်င္းခ်င္းလက္တြဲေစလုိ”


က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဦးသန္းစိန္အစုိးရ ဟာ တေျဖးေျဖး ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ဆီ သုိ႔ ဦးတည္ ေလွ်ာက္လွမ္း လာေနျပီလုိ႔ ေျပာလုိပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ့ ဆႏၵအတုိင္း လုိက္ေလ်ာတဲ့ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အားလုံးရဲ့ အသက္ ေသြးေၾကာျဖစ္တဲ့ ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းကုိ တားျမစ္၊ ပိတ္ပင္လုိက္ျပီးေတာ့ မ်ားမၾကာမွီ ရက္ပုိင္းအတြင္း ဦးသန္းစိန္အစုိးရဟာ အက်ဥ္းသား တခ်ဳိ့ကုိ လႊတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳဒါကုိ ၾကဳိဆုိပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ျပည္သူလူထုရဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားထဲမွ တခုကုိ ထပ္မံ ျဖည့္ဆည္း ေပးလုိက္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရမွာပါ။

ဒါေပမဲ့ ျပည္ေထာင္စုဖြား ျမန္မာႏုိင္ငံတုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသား အားလုံး အတူလက္တြဲ ေအးခ်မ္း တည္ျငိမ္ စြာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနခ်င္ၾကတဲ့ လူေတြကုိ လစ္လ်ဴရႈ မေနသင့္ပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ဘုိးေဘး၊ ဘီဘင္ ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရခုိင္ေဒသ တြင္မွီတင္းေနထုိင္ လာၾကတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး အိစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ မူဆလင္ေတြကုိ တျပည္လုံးအတုိင္း အတာနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာ မူဆလင္ေတြရဲ့ ဒုကၡဟာ ဒူးနဲ႔ေဒးပါ။ ဒါဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ မဆလ ဦးေန၀င္းအစုိးရရဲ့ Dividing Role အေမြဆုိး အေမြခံ ဆက္ခံေပးၾကတဲ့ အစြန္းေရာက္ စစ္ဗုိလ္တခ်ိဳ့ေတြရဲ့ မေကာင္းဆုိးက်ိဳးေတြ ေၾကာင့္ ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ ငံ   ျပည္ေထာင္စုသား အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲ မလုိမုန္းတီးမႈ ပြါးမ်ား လာေစျခင္းကုိ ေဘးဖယ္ျပီး လုိရာကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ လက္ေတြ႔က်က် ေလ့လာ သုံးသပ္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔   ျပည္ေထာင္စုဖြား ဘယ္ႏုိင္ငံသားမွ ျပည္ေထာင္စုၾကိး ကုိပ်က္စီးပါေစဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိမယ္မထင္ပါ။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းနဲ႔ အညီ လူသားအခြင့္အေရး တန္းတူရရွိျပီး၊ သာယာ၀ေျပာ တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၾကီးရဲ့ အရိပ္ ေအာက္မွာ ေကာင္းစားေစခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ က်ေနာ္ တို႔ ျပည္ေထာင္စု သား အခ်င္းခ်င္း လက္တြဲေစလုိတဲ့ဆႏၵ က်ေနာ္တုိ႔မွာလဲ ရွိပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ ေခတ္အဆက္ဆက္က သမုိင္းကုိ ေလ့လာ ၾကည့္မယ္ ဆုိရင္လဲ အထူးသျဖင့္ ေရွးပေ၀သဏီကပင္ ရခုိင္ေဒသရဲ့ သမုိင္းရာဇ၀င္ကုိ ေလ့လာခဲ့တဲ့ သမုိင္းသုေတသီ တေယာက္ျဖစ္တဲ့ Forchhammer, E1891(Superintendent Gvernment Printing, Rangoon) A digitized version of the 1970s reprint. စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ 39 စာေၾကာင္းေရ 9,10 မွာေရးထားတဲ့ The Burmese alphabet began to be used in Arakan at the begin of 15th century. ဒါကုိၾကည့္ရင္ ေက်က္စာအရ ရခုိင္ေဒသတြင္ ျမန္မာအကၡရာ ဗ်ည္းစာလုံးမ်ား 15 ရာစုမွာ စတင္အသုံးျပဳလာခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။

ထုိထက္ေရွးက်တဲ့ ေက်ာက္စာေတြကုိေလ့လာတဲ့ Forchhammer ရဲ့စာအုပ္မွာ စာမ်က္ႏွာ 39 စာပုိဒ္ 4 စာေၾကာင္းေရ 1,2,3 ေတြမွာေရးထားတဲ့ မႈရင္းအတုိင္း- Two and half miles to the east-south-east of the palace is another non-Buddhistic temple. It is a Mohamedan mosque , called SANDIKAN built by the followers of King Minzawmwun after he had return from 24 years of the exile in the Suratan (Sultan) country (from A.D. 1406- to 1430).ဒီဟာေတြ Forchhammer ရဲ့စာအုပ္ကုိ ေသခ်ာ ေတြးေတာ ဆင္ျခင္ ေလ့လာ ဖတ္ရႈရင္ ေရွးေရွး ရခုိင္ေဒသမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ မင္းမႈတဲ့သူေတြ Sanskrit ဟိႏၵဴ ဘာသာ၀င္ အမည္မ်ားသာေတြ႔ရျပီး ရခုိင္ လူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ ေစတီပုထုိး၊ နည္းတူ အိစၥလာမ္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္တဲ့ မူဆလင္ေတြ နဲ႔ ဗလီ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သူေရးထားတဲ့စာအရ သိရွိရျပီး၊ ထုိေခတ္မူဆလင္ေတြဟာ (ယေန႔ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးေတြ)ျဖစ္ၾကပါတယ္။
အလားတူပဲ ရခုိင္ေဒသရဲ့ သမုိင္းရာဇ၀င္ကုိ လက္ေတြ႔ေလ့လာ မွတ္သားေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ့ၾကတဲ့ သမုိင္းသုေတသီ ျပည္တြင္း ျပည္ပ P.hd ေဒါက္တာဘြဲ႔ေတြယူၾကခဲ့တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြရဲ့ မွတ္တမ္း မွတ္ရာေတြဟာ စိတ္ကူးဥာဏ္ မဟုတ္ပဲ ရခုိင္ေဒသမွာ ဆက္လက္ေနထုိင္မယ့္ ေနာင္လာ ေနာင္သားမ်ား သိရွိရန္အတြက္ သမုိင္း အျဖစ္အပ်က္ အမွန္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

အဲဒီလုိ ေဒသတခုမွာ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီ ညီေနာင္ပမာ မွီတင္းေနထုိင္လာခဲ့ၾကတဲ့ ရခုိင္၊ ရုိဟင္ဂ်ာ ေတြကုိ အစြန္းေရာက္ ဆုိရွယ္လစ္ ၀ါဒီ ဦးေန၀င္းရဲ့ စိတ္တဇၨဆန္တဲ့ ဘာသာေရး၊လူမႈေရး မုန္းတီးမႈ ေရာဂါေတြကုိ ကုထုံးကုနည္းျဖစ္ၾကတဲ့ ဒီမုိကေရစီေဆးျပားနဲ႔ ကုသမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္ေထာင္ စုဖြား   ျမန္မာႏုိင္ငံ  သား အားလုံး စုေပါင္းညီညာ လက္တြဲႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူ႔ အေရးဟာ တုိ႔အေရး ဆုိသလုိ ျပည္သူမ်ား အထက္မွ ေအာက္ေျခ အဆင့္အဆင့္ အဟန္႔ အတား ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ တခ်ိဳ႔ေသာ အစြန္းေရာက္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားရဲ့ မသာမာမႈ မွားယြင္းတဲ့ အယူအဆ ေတြးေခၚမႈ အခ်က္အလက္ေတြကုိ မိမိအၾကဳိက္ သမုိင္းကုိလိမ္၊ အမွားေတြကုိ အဟုတ္ထင္ ၀ါဒျပန္႔ လႈံ႔ေဆာ္မႈျဖင့္၊ ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ သံသယ၊ပေယာဂေတြ မိမိတုိ႔ရဲ့ ပင္ကုိယ္ အရည္အခ်င္းနဲ႔ စစ္ေဆးႏုိင္တဲ့ သိပၸံေလာက ကြန္ယက္ေတြက ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနဆဲပါ။ ဒါေတြကုိ ဂဃနဏ ေလ့လာ မယ့္ဆုိရင္ ျပည္သူ႔အေရးအေနနဲ႔ လူမ်ိဳးတမ်ိဳရဲ့ အတိဒုကၡ ေတြကုိ ဒီမုိကေရစီ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ ကုိယ္ခ်င္းစာနာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုသား ညီေနာင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း လက္တြဲကာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး အတူတကြ ပူးေပါင္း ေနထုိင္ႏုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္မုိ႔ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးရဲ့ ဘ၀ရပ္တည္ေရးကုိ ကုိယ္ခ်င္းစာနာျပီး၊ သူတုိ႔ရဲ့ အျဖစ္အပ်က္အမွန္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ညီေနာင္သားေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ေခတ္ပညာတတ္ လူၾကီး လူငယ္ အားလုံးျငဳိျငင္စိတ္ မထားပဲ အာတိတ္ ရခုိင္ေဒသရဲ့သမုိင္းကုိ ေလ့လာလုိတဲ့ ဆႏၵျဖစ္ေစခ်င္ ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းဆီသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုဖြား ျမန္မာႏုိင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း ညီညာ လက္တဲြေစႏုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ရင္း………။
ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ၊
ေစာလြင္ (ရန္ကုန္တကၠသုိလ္)

No comments:

Post a Comment